Schedule of Services

Κυριακή 17 Ιανουαρίου, Θ. Λειτουργία στις 14:00. Θα ακολουθήσει ο Μ. Αγιασμός των υδάτων
Sunday 17th January, Divine Liturgy at 14:00, followed by the Great Blessing of the waters

Οκτώβριος / October 2021

10η, 17η, 24η: Θ. Λειτουργία στις 12:30μμ
10th, 17th, 24th: Divine Liturgy at 12:30pm

Νοέμβριος / November 2021

14η, 21η, 28η: Θ. Λειτουργία στις 12:30μμ
14th, 21st, 28th: Divine Liturgy at 12:30pm

Δεκέμβριος / December 2021

12η, 19η, 26η: Θ. Λειτουργία στις 12:30μμ
Η Θ. Λειτουργία την 26η δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί
12th , 19th, 26th: Divine Liturgy at 12:30pm
The Divine Liturgy on 26th is TBC

COVID-19:

Σύμφωνα με όλες τις Κυβερνητικές διαταγές, τις οδηγίες της Αρχιεπισκοπής μας και των Αγγλικανών ιδιοκτητών του Ναού μας, σας υπενθυμίζουμε ότι οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα ώστε να επιτύχουμε:
In line with all Government directives, all our Diocesan advice as well as all stipulations laid down by our Landlords, the Anglican Parish of St John the Baptist, we must stress the following Rules must be adhered at all times, if we are all to succeed in our efforts:

Κατα την Είσοδο / On Entering:

 1. Ολοι οι εκκλησιαζόμενοι και επισκέπτες πρέπει, κατά την είσοδο στον Ναό να φορούν μάσκες όπως και κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας. Οποιος δε φορά μάσκα θε πρέπει να αγοράσει μία κατά την είσοδο έναντι μιάς ( 1) λίρας. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον Ναό σε όσους δεν συμμορφωθούν με αυτόν τον κανονισμό.
  Face masks and gloves must be worn by all worshipers and other visitors upon entering the Church and for the duration of the Liturgy. Anyone NOT having a face mask MUST purchase one when entering at a cost of £ 1.00. Non compliance to this Rule will result in barring objectors from entering.
 2. Απολυμαντικό υγρό θα παρέχεται στην είσοδο και σε δύο-τρία καίρια σημεία του Ναού και όλοι οι εκκλησιαζόμενοι καί επισκέπτες πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους εάν δεν φορούν γάντια.
  Sanitisers will be provided at entrance and two or three other crucial points within the Church and ALL worshipers or other visitors are obliged to use them if/when not wearing gloves.
 3. Εκκλησιαζόμενοι και επισκέπτες θα συμπληρώνουν, κατά την είσοδό τους, την φόρμα ‘Track and Trace’ με το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνό τους καί το εάν θα μεταλάβουν. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον Ναό σε όσους δεν συμμορφωθούν με αυτόν τον κανονισμό.
  Irrespective of the purpose for entering the Church ANY/ALL visitors must fill in the ‘TRACK & TRACE’ form provided stating: their name, telephone number and whether they wish to receive Holy Communion. Refusal to fill in this form will equally result in barring objectors from entering. 
 4. Απογορεύεται, πρός το παρόν, ο ασπασμός (φίλημα) των εικονών. Το προσκύνημα στις εικόνες θα περιορίζεται μόνον στο σταυροκόπημα καί την υπόκλιση ή, έστω, καί την γονυκλισία.
  Veneration of icons will be limited to worshipers crossing themselves, bowing or genuflecting before icons. No kissing of icons is permitted.

Κατά την Διάρκεια της Λειτουργίας / During Liturgy:

 1. Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι και οι εκάστοτε επισκέπτες θα τηρούν απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ  ατόμων σύμφωνα με τις υφιστάμενες Κυβερνητικές αποφάσεις.All worshipers or visitors shall maintain the safe distance of two (2) metres between individuals, in line with Government Rules.
 2. Θεία Κοινωνία θα προσφέρεται, όπως πάντα, και σύμφωνα με την Ορθόδοξη εθιμοτυπία, αλλά χωρίς χρήση του ‘Μάκτρου’=του κόκκινου υπογνάθιου υφάσματος που κρατάει ο ιερέας. Ο π. Ανδρέας θα εξηγήσει στο εκκλησίασμα τις επιλογές τους πρίν την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας.Holy Communion will be offered, as always, but without use of the Maktron (=the red cloth held by the priest and taken by the partaker). Fr. Andreas will explain all options available to worshippers just before the Mystery of Holy Communion.
 3. Προς αποφυγή μολύνσεως το Αντίδωρο θα προσφέρεται και διανέμεται σε πλαστικά σακουλάκια.To avoid contact and handling, ‘Antidoron’ will be offered in individual plastic bags provided by our parish.
 4. Λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας για την απολύμανση του Ναού πριν και μετά τη Λειτουργία, το στήσιμο και ξε-στήσιμο του Ναού κλπ., παρακαλούμε όλους ανεξαιρέτως γιά τη βοήθειά σας.Due to the excessive, extra amount of work required in sterilising the entire area of the Church before and after Liturgy as well as in setting out and then clearing out the area at the end of Liturgy, your assistance and help is absolutely necessary and earnestly sought.

Κοινή Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και της
Κυπριακής Ιατρικής Εταιρείας ΗΒ (CMS UK) σχετικά με τα εμβόλια Covid-19 / Joint Announcement of The National Federation of Cypriots in the UK and the Cyprus Medical Society UK re. COVID vaccination

Αναγνώσματα / Readings:

Μπορείτε να βρείτε τα αναγνώσματα των Κυριακών και αντίστοιχα κηρύγματα στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής. Αυτά διατίθενται όταν / όπως τα εκδίδει η Αρχιεπισκοπή. Αντίτυπα μοιράζονται στις ακολουθίες μας.

You can find the Sunday readings and corresponding sermons on the Archdiocese website. These will become available as the Archdiocese publish them on their website. Printed versions are distributed in our services.

Άλλες ακολουθίες στην περιοχή
Other services in the area:

The Greek Orthodox Community of St. Anthony the Great